things forever speaking

things forever speaking

Tusen og en natt

BøkerPosted by Geir Skårland 18 May, 2009 06:47

Jeg har kjøpt en bok som heter "1001 bøker du bør lese før du dør".

Første anbefaling er 1001 natt. Den har jeg begynt på.

1001 natt er en eventyrsamling, med mange eventyr. Mange av dem er over 1000 år gamle, kulturelt er de plassert i det muslimske Midt-Østen, med noen røtter tilbake til India.

Derfor gir de interessant kulturell innsikt. Siden eventyrene er så gamle, må det selvsagt tas med en klype salt hvor mye de har å si om kulturen i Midt-Østen i dag, men det er interessant likevel.

For eksempel, så tror figurene i eventyrene sterkt på skjebnen, eller på at det som skjer er villet av Gud.

Jeg har tenkt at skjebnetro må være trykkende, at å vite at det som skjer alt er bestemt må legge en viss demper på gleden over å leve, velge, ikke kjenne framtiden, men forsøke å forme den.

I disse eventyrene ser jeg at skjebnetroen har en annen side. Den fungerer som en garantist for at det er en god vilje bak selv vonde ting som skjer, og at det som skjer er rettferdig. Det kan komme noe godt ut av livets ulykker, og når de skjer, kan de både nå og da være velfortjente.

Inkludert i dette er også en kvote for at Gud er suveren og gjør som han vil, og det må mennesket bare rette seg etter.

Observasjon nummer to: Tusen og en natt er ikke pietistisk.

Samfunnet er strengt kjønnsdelt, med klart definerte roller for menn og kvinner. Gifte kvinner har i liten grad sosial omgang med andre menn en sin mann, ugifte kvinner er mer selvstendige.

Men bak sløret er det både sterke viljer, god forstand og mye skjønnhet - som tydelig verdsettes. Det er ingen skepsis til verken kvinner eller menns blikk for hverandre, og man er mer ubeskjemmet begeistret for kjærlighetens kroppslige sider enn europeisk, pietistisk kultur ble, uten at det blir provoserende.

I den grad tusen og en natt fortsatt leses i Midt-Østen, kan altså vestlige fordommer til dels både bekreftes og måtte justeres. Eventyrene er ikke bare fornøyelige og fantasifulle, de er til dels interessante også, og verdt å ta en kikk på før man dør, selv om seks bind med dem kanskje kan bli litt mye.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.