things forever speaking

things forever speaking

Atle Roness: Våg å være deg selv

BøkerPosted by Geir Skårland 11 Jul, 2007 20:10

Atle Roness er psykiater. På slutten av 80-tallet samlet han noen små artikler i en en liten bok som heter "Våg å være deg selv".

Boka inneholder eksempler fra mennesker Roness har møtt og refleksjoner og tips basert på disse.

Av positive ting fra boka sitter jeg igjen med:
1) Viktigheten av å være styrt innenfra, av sine egne ønsker og verdier.
2) Det fine og sanne med at det faktisk er slik at alle på et eller annet nivå er usikre og trenger bekreftelse og støtte.
3) at å gi barn en god barndom, der de blir sett og elsket betingelsesløst, som de er, er det som senere gir grunnlag for god selvfølelse. Det kan ikke sies for ofte.

Det jeg kunne ønsket meg annerledes med boka (men som kanskje ikke var det Roness tenkte:) Litt mer utfordrende stoff for tanken & litt mer på dybden. Hvordan bygges selvfølelsen opp, hva hjelper egentlig på dårlig selvfølelse, finnes det alternative teorier om dette, hva ligger bak, etc. Det hadde blitt en helt annen bok, men også en bok som ville vært interessant på et helt annet nivå.

Og så er det alltid viktig å ikke sette for skarpe skille mellom de sunne og de friske. Noen ganger kunne Roness skrevet mer om "Vi som mennesker er slik at når" enn "De som sliter er slik at..." Han hadde sikkert blitt lei seg for å bli oppfattet slik, men noen ganger syntes jeg alle med tunge problemer kanskje ble litt skilt ut og satt i et rom isolert fra den normale verden. Hent dem ut til fellesskapet fra starten av!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.