things forever speaking

things forever speaking

Arbeidskamp i Exodus

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 08 Sep, 2009 07:20

Jeg er opptatt av arbeidsvilkår og arbeidsforhold.

Ikke minst fordi jeg har opplevd å ha det overtravelt over flere år som prest.

Det er en interessant innfallsvinkel til å lese Exodus, fortellingen om Israelittenes utgang fra Egypt, der problemet, det som Gud skal frelse folket fra er: "the hard work the Egyptians force you to do" (2. Mos 6,7).

Farao opptrer som sleip og urettferdig arbeidsgiver: Grunnen til at folket ber om fri er at de er: Late. Når de klager over arbeidsforhold og overbelastning svarer han med straff - å øke arbeidsbyrden, men kreve samme resultater.

Ledelse handler ikke bare om å stille krav og pålegge, men også om å legge til rette for gode arbeidsprosesser, godt arbeidsmiljø og bevissthet om arbeidets grenser.

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post37