things forever speaking

things forever speaking

Sekularisering

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 20 Aug, 2009 07:00

"Who made a persons's mouth? And who makes someone deaf or not able to speak? Or who gives a person sight or blindness? It is I, the LORD." (2. Mos 4,11)

Moses sier at han snakker for seint og ikke finner ordene. Derfor mener han Gud bør finne noen andre til å dra til farao.

Gud vil ikke det. Han svarer som sitert: Jeg skapte munnen, jeg gjør folk døve, med synsevne eller blinde.

Det er et gjennomgående trekk ved bibelske tekster, særlig i Det gamle testamente, at Gud ses som årsak til det som skjer, til lykke og ulykke, helse eller sykdom, seier eller nederlag, rikdom eller fattigdom. Bare les og se!

Vår tid tenker annerledes om årsaker. Rikdom skyldes flaks, hardt arbeid, arv eller dyktighet. Sykdom skyldes mikroorganismer, kosthold eller røyking og alkohol. Når noe skjer, slik vi tolker livene våre, er det ikke først og fremst Gud som vi regner som direkte årsak. Når vi blir syke går vi til legen, ikke til presten. Når vi vil bli friske, kan det hende vi ber, men kanskje vi først prøver med medisiner.

Den strategien har vist seg svært vellykket i både å oppnå våre mål og i å forklare virkeligheten, hvordan og til dels hvorfor ting skjer. Det utelukker ikke at Gud fortsatt kan virke gjennom verden, men det er mye sjeldnere og mye vanskeligere for oss å tolke det som skjer som uttrykk for Guds vilje.

Så vitenskapelig, moderne tenkning virker både presis og praktisk, selv om mye fortsatt er uten forklaring eller utenfor vårt herredømme.

Det er et interessant teologisk problem å nøste opp i hva det betyr at vi tenker så annerledes om årsaker og om livstolkning. Sekulariseringen strekker seg langt inn i teologien - og ikke bare på galt. Men hvordan skal vi forholde oss til det? Hva blir vår teologi om hvordan Gud handler med oss og med verden, og hva bygger den på? Noen svar?

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post35