things forever speaking

things forever speaking

De 144000

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 04 Aug, 2009 06:57

Noen sekter har hevdet at det bare er 144000 som blir frelst. Jehovas vitner har påstått det.

Åpenbaringen 14 skildrer de 144000 slik: "Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn ble ikke funnet løgn, de er uten feil".

De 144000 er altså i teksten en elite blant de utvalgte, ikke alle.

Ellers har 144000 som 12x12x1000 jo ofte blitt tolket som et fullkomment tall, som et symbol på at alle som skulle være der er der.

Både det, "førstegrøde" og tanken om at en blir uren ved noen typer kontakt med kvinner viser at teksten kommer fra et jødisk miljø og er mer gammeltestamentlig og radikal enn andre deler av Det nye testamente, selv om det også har slike trekk.

Nok en gang er jeg litt glad for å mane til varsomhet i direkte bruk av Johannes' åpenbaring i dag.

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post34