things forever speaking

things forever speaking

Er Johannes Åpenbaring mulig å bruke?

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 29 Jul, 2009 07:28

Johannes Åpenbaring er full av sterke bilder.

Dyr, drager, scener fra himmelen.

Det kan neppe leses som noe annet enn allegori. Men allegori, at noe i en tekst står for noe annet i virkeligheten, trenger gode broer. Vi må finne hint i teksten om hva symbolene står for i virkeligheten - og for å skjønne forfatteren må vi dele en rimelig felles virkelighet.

Når jeg nå har lest noen av midtkapitlene i Åpenbaringen, uten å skjønne så mye, så spør jeg meg hvorfor. Og det er noe av dette jeg synes mangler. Ting som kan hjelpe meg å tolke symbolene og en virkelighet jeg deler med forfatteren.

Derfor blir jeg aldri helt sikker på hva han mener.

Det gjør meg også skeptisk til selve teksten. I utgangspunket har jeg stor åpenhet og respekt for bibelske tekster, men som jeg har sagt tidligere, så var det alt i oldkirken strid om hvor bibelsk Johannes Åpenbaring egentlig var.

Jeg er fortsatt skeptisk, både fordi språk og innhold er så annerledes enn de andre Johannesskriftene, slik at det spørs om åpenbaringen er så apostolisk som de som fastla kanon tenkte. Teologien er også mer brutal og mer gammeltestamentlig enn Det nye testamente ellers, her er det fortsatt snakk om at Guds vilje kommer til uttrykk gjennom krig, pest og jordskjelv, og Israel spiller en rolle det sjelden ellers gjør i Det nye testamente.

Selvsagt kunne dette utfylt resten av tekstene, jeg synes det skjærer mer enn det utfyller.

Det er fortsatt verdifull og interessant lesning, deler av Åpenbaringen er jo perler, men i møte med denne boka er jeg nok en gang glad for å være teolog med et differensiert bibelsyn, som kan ta tekster for det de faktisk er, ikke hva de burde vært i følge et teoretisk skjema.

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post33