things forever speaking

things forever speaking

He was the Angel that saved me

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 08 Jun, 2009 07:03

Gammel og svak, på slutten av livet, sier patriarken Jakob om Gud:

"He was the Angel who saved me from all my troubles."

Jakob havnet i konflikt med broren - fordi han stjal fra ham. Han bodde mange år hos svogeren, som lurte og utnyttet ham - og gav samme behandling tilbake selv. Han opplevde stor sorg, fordi elleve av sønnene hans solgte den tolvte, som faren favoriserte, som slave.

"Troubles" var det nok av. Ikke bare av det tilfeldige, uforklarlige slaget, men mange som ikke hadde kommet om Jakob hadde vært et mer hederlig menneske.

Jakob bar mange av konsekvensene for sleipheten sin selv - landflyktighet og sorg.

Jeg har lurt på hva vi kan forvente av Gud i livet. Hvor sterkt passer han på oss? Livserfaringen er tvetydig - selv synes jeg helst jeg opplever velsignelse, men jeg ser også mange eksempler på at folk får mye å bære og svelge i livet, uten at de på samme måte som Jakob har invitert det inn.

Men Jakobs perspektiv går det an å ta med seg. Vanskeligheter var det nok av, men i det var Gud "the Angel who saved me from all my troubles."

Troubles come. Men Gud er ute etter å løse dem. Det ble livserfaring for Jakob.

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post31