things forever speaking

things forever speaking

Får stjernene plass på jorden?

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 11 May, 2009 06:48

En periode tenkte jeg mye på forholdet mellom Bibelen og naturvitenskapen.

Nå har jeg slått meg til ro med at Bibelen reflekterer sin samtids syn på naturvitenskaplige spørsmål, som f.eks. her:

Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. (Åp 12,3-4).

Fra astronomien vet vi at stjerner ikke får plass på jorden. De er for varme og for store, det blir trøbbel og kratere bare småstein klarer trenge gjennom atmosfæren.

De fleste teologer tenker likt - Bibelen hører hjemme i sin tid i slike ting.

Prinsipielt synes jeg det er viktig. Det betyr at Bibelen ikke, som Guds bok, er overhistorisk. Gud er evig - men Bibelen er det ikke på den måten at alt som står der kan hentes direkte ut fra den og inn i vår tid.

Jeg mener også at det at det er slik ikke kan begrenses til naturvitenskapelige spørsmål. Ikke så få prester & forkynnere tenker slik, uten at jeg helt klarer se hvordan de skal få til et prinsipielt skille. Jeg synes Bibelen leses både bedre og lettere om vi i alt ser at den både er Guds bok - og en bok med historisk karakter. Det gjør det noe mer komplisert å bygge teologi på den, men gir en måte å tolke og lese på som jeg på sikt tror passer bedre til hva den er.

Eller?

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post27