things forever speaking

things forever speaking

That is why we are in this trouble now

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 07 May, 2009 06:53

Josefs brødre får ikke kjøpe korn i Egypt.

Han som styrer kornlageret tror de er spioner.

De tenker: Ulykker kommer ikke tilfeldig. Det som skjer er fortjent!

"We are being punished for what we did to our brother. We saw his trouble, and he begged us to save him, but we refused to listen. That is why we are in this trouble now."

Det ligger empatisvikt i det de gjorde. De så at han hadde det vondt, han ba inderlig om å få slippe, de gjorde det likevel. Harde hjerter, ingen barmhjertighet.

Nå har de skjønt det. Og tenker de kan ikke komme ustraffet fra noe sånt.

Det er slående hvordan Det gamle testamente ser sammenheng mellom hvordan man lever moralsk og hvordan det går praktisk i livet.

Vår kultur er annerledes. Vi har ingen karma, men tenker naturlover, samfunnsforhold, individuell innsats og tilfeldigheter som det som bestemmer et menneskes ulykke og lykke. Verken troende eller ikke-troende mennesker tenker at Gud står som garantist for at det er sammenheng mellom godhet og velsignelse, ondskap og ulykke.

Tendenser kan det være, men slett ikke så konsekvent som i Det gamle testamente.

Og det er jo interessant.

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post25