things forever speaking

things forever speaking

"I am a God-fearing man"

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 28 Apr, 2009 06:56

Josefs brødre kommer til Egypt for å kjøpe korn.

Josef vil teste dem. Det er lenge siden de har truffet hverandre. Da Josef var ung, solgte brødrene hans ham som slave i sjalusi. Han endte i Egypt og gjorde det godt der. Nå styrer han kornlageret.

"Dere er spioner," sier han. Brødrene protesterer. "Vi er ærlige mennesker."

Josef setter dem i fengsel likevel, fortsatt for å teste. Tre dager senere kommer han og sier "I am a God-fearing man." Han gir dem en sjanse, sender dem tilbake, mot at en av dem blir igjen som gissel.

I bibelsk kultur går skillet mellom rettferdige og syndere, gode og dårlige, gudfryktige og ugudelige, ærlige og falske mennesker igjen. De skilte, mer konkret enn vi gjør, mellom de gode og de onde, det var en del av identiteten om man var en person som brydde seg, levde som om Gud fantes og fulgte moralen - eller ikke.

Hos oss er ikke dette like klart. Vi holder avstand til de kriminelle, noen ses på som helter, fredsprisvinnere, leger-uten-grenser-folk, idealister - den store majoriteten er midt mellom.

Derfor forholder vi oss ikke like sterkt til andres moralske kvaliteter, og blir kanskje ikke like oppmerksomme på vår egen karakter heller. Selv om vi lever i et samfunn med høy etisk bevissthet, har vi mange mål for livet som konkurrerer med det å være et redelig og godt menneske.

Jeg drømmer om et samfunn der vi setter vår etiske integritet høyt. Der vi ikke tillater oss å lyve, ta til oss penger vi ikke har tjent, svikte noen, selv om vi vet at ingen vil se det eller oppdage det. Der jakten på pengene ikke får bli det høyeste livsmålet og der fellesskap får gå foran egen lykke. Der vi kan sette vår ære i å være "God-fearing, honest people" mer enn i å ha pene hus, reise mye og oppfylle vellykkethetsidealene.

Det kunne gi oss et enda bedre samfunn.

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post24