things forever speaking

things forever speaking

Høyt fjell. Alene.

BibelrefleksjonerPosted by Geir Skårland 24 Jul, 2007 08:25

"Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene." (Matt 17,1)

Naturen er et sted for gudsåpenbaring. Den Hellige Ånd bor i frisk luft, høye fjell, skoger og sjø.

Det finnes bibelsk belegg for å bruke naturen til å be, reflektere og være stille. Da Jesus ville vise seg for disiplene, tok han dem med seg opp på et høyt fjell.

Følelsen av Jotunheimen, Melderskin ved Rosendal, Bynuten i Sandnes, fjellene ved Lysefjorden reises i meg og gir en anelse av Gud. I Nord-Afrika og Midt-Østen hadde de ørkenen, vi har fjellene.

Disiplene og Jesus var alene. Guds stemme kan slå kraftig inn over livet, men min erfaring er at den oftest kommer i det stille. Så rolig at jeg må være alene og stille for å høre.

Det finnes det også bibelsk belegg for. Da Jesus skulle vise seg for disiplene var de alene. De dro på retreat på Tabor. Og fikk høre Guds stemme og se Jesus.

Fortsatt mulig, hver dag.

  • Comments(0)//geirskarland.tenkekrok.net/#post13